« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuner Somatiek

De POH ondersteunt de huisarts bij zijn/haar werkzaamheden door zelfstandig patiënten met een stabiele chronische aandoening op haar spreekuur te begeleiden. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controle-onderzoeken uit.

De praktijkondersteuner is speciaal opgeleid om diverse aandoeningen volgens een vastgesteld protocol te behandelen. Zij werken onder verantwoording van de huisarts en worden waar nodig door de huisarts geadviseerd.

De praktijkondersteuners zien patiënten met de volgende aandoeningen:

  • Diabetes mellitus type 2, zonder en met insuline
  • Astma
  • COPD
  • Controles bij hart- en vaatziekten of preventie bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten
  • Ouderenzorg
  • Hulp bij stoppen met roken

Wanneer u één van de bovengenoemde aandoeningen heeft en nog geen controle afspraken heeft, kunt u bellen voor een afspraak bij de POH.