« terug naar vorige pagina

POH GGZ + Jeugd

Binnen onze praktijk zijn verschillende praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) werkzaam.

De POH-GGZ biedt mentale ondersteuning direct en dichtbij.

wat kan de POH-GGZ voor u doen?

  • probleemverheldering en onderzoek naar de aard en oorzaak van de klachten, aan de hand van een of meer gesprekken.
  • Opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan
  • geven van informatie over klachten, stoornissen, oorzaken daarvan en mogelijke oplossingen
  • Begeleiding en ondersteuning van zelfmanagement.
  • Verwijzing naar Eerstelijns werkende psychologen of gespecialiseerde GGZ instellingen.
  • begeleiding en ondersteuning van zelfredzaamheid en verminderen van de ziektelast van mensen met een chronische psychische/psychiatrische ziekte
  • Terugvalpreventie

Tevens hebben wij in de praktijk ook een POH GGZ Jeugd.

Deze is beschikbaar voor de leeftijd van 4 jaar tot 18 jaar.

U kunt een afspraak maken via de assistente.