Nieuws

 • Woensdag 9 november geven wij weer de jaarlijkse griepvaccinaties. 

  Locatie: sporthal, ingang lange Tiendweg, naast het zwembad.

  Woensdag 9 november

  15.30 – 16.30 uur

  Patiënten beginnend met achternaam letter :A t/m M

  Woensdag 9 november

  16.30 – 17.30 uur

  Patiënten beginnend met achternaam letter N t/m Z

  Krijgt u ook de pneumokokkenvaccinatie dan geldt het tijdstip welke op uw brief staat. 

 • Wij willen u mededelen dat de praktijk vanaf januari 2023 zijn medische zorg vanaf een andere locatie gaat verlenen.

  Doordat de praktijk te groot wordt voor onze huidige locatie gaan wij verhuizen naar:

  ‘de Zorgmolen’
  Poldermolen 2
  3352 TH Papendrecht

  Onze POH-GGZ is reeds al werkzaam op deze locatie.

  U zult begrijpen dat wij naast het verlenen van de medische zorg nu ook druk bezig zijn met alles rondom de verhuizing.

  Zodra er meer bekend is krijgt u uiteraard van ons bericht.

  Team Bickel

 • Wij verzoeken patiënten om in de praktijk een mondkapje te dragen. Dit vanwege het feit dat wij veel kwetsbare patiënten zien en iedereen zo veilig mogelijk willen helpen.

  Als u een afspraak online maakt voor  klachten die passen bij Corona vragen wij u een zelftest te doen. Bij een positieve uitslag dient u de praktijk te bellen en kan de afspraak op dat moment niet doorgaan. 

  Gezien wij een kleine wachtkamer hebben verzoeken wij u om indien mogelijk alleen op de afspraak te komen. 

   

 • 25 maart 2022

  Op 24-03-2022 is bij ons in de praktijk de NPA audit geweest. Wij kunnen u mededelen dat wij deze audit met vlag en wimpel hebben doorlopen en de NHG praktijkaccreditering kwaliteitskeurmerk opnieuw krijgen.  Met dit keurmerk laten we zien dat we voldoen aan de normen voor de huisartsenzorg en kunt u erop vertrouwen dat wij als praktijk goed georganiseerd zijn. Daarnaast laten wij zien dat wij onszelf blijven ontwikkelen waarbij de kwaliteit voorop staat. 

  Wilt u meer informatie over dit keurmerk dan kunt u terecht op deze website: NPA – Patiënt (npacertificering.nl)

   

 • 2 juni 2021

  Vanaf heden geldt onze nieuwe praktijkregeling.

  Hieronder de belangrijkste punten.  

  Telefonische bereikbaarheid

  • Voor het aanvragen van visites kunt u bellen tussen 08.00 en 10.00 uur.
  • Voor het maken van afspraken kunt u ons bellen tussen 08.00 en 10.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur.
  • Voor het stellen van vragen en het opvragen van uitslagen kunt u ons bellen tussen 10.30 en 11.30 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur.
  • De overige tijden zijn wij telefonisch alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

  Herhaalrecepten

  • Via de herhaalreceptenlijn (optie 2 als u ons belt)
  • Via MijnGezondheid.net

  Mail
  De mail is alleen bedoeld voor niet medische vragen. Medische vragen of aanvragen voor herhaalrecepten kunnen via de mail niet beantwoord worden. 

  MijnGezondheid.net
  Graag willen wij u wijzen op MijnGezondheid.net. Hier kunt u, als u een account heeft aangemaakt, uw dossier online inzien. Via deze site kan u ook zelf uw herhaalrecepten bestellen, een e-consult (korte vraag) sturen rechtstreeks naar uw huisarts en zodra de coronamaatregelen het toelaten ook zelf afspraken maken.

   

 • 20 januari 2021

  Sinds 1 juli 2020 heeft iedereen in Nederland het recht om online inzage te kunnen verkrijgen in zijn of haar persoonlijke medisch dossier. 

  Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat?

  Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier.

  Bijvoorbeeld:

  • het advies van de huisarts
  • de uitslagen van onderzoek
  • de lijst met uw medicijnen

  U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

  Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken op internet? U kunt met uw DigiD code inloggen op MijnGezondheid.net, hier kunt u ons het verzoek doen uw medisch dossier open te stellen voor inzage. Let op! Het open zetten kan soms een paar dagen duren.

  Heeft u hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact met ons op via info@huisartsbickel.nl of bel ons tussen 14.30 en 16.00 uur.

  De Nederlandse wet vereist veilige online inzage voor iedereen in Nederland. 
  Voor kinderen jonger dan 16 jaar is dat nog niet goed mogelijk. Daarom geldt voor hen voorlopig een uitzondering 

  Ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage in het dossier van hun kinderen jonger dan 12 jaar. Een kind tussen de 12 en 16 jaar heeft een eigen inzagerecht. Ouders hebben slechts recht op informatie, voor zover die informatie relevant is voor het geven van toestemming voor een behandeling van het kind. Voor inzage in het medisch dossier door de ouders dient het kind toestemming te gevenBoven de 16 jaar hebben de ouders zonder toestemming van het kind geen recht op medische informatie. Meer informatie hierover vindt u op de website van de patiëntenfederatie en in de richtlijn omgaan met medische gegevens van de KNMG 

  Dit betekent dat een huisarts moet controleren en vastleggen dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger gerechtigd is tot de (online) inzage, dat het kind tussen de 12 en 16 jaar toestemming geeft voor die inzage en borgen dat, wanneer het kind 16 jaar is of de toestemming intrekt, de online inzage door de ouder gestopt wordt. Voor al deze processen is op dit moment nog geen goede ondersteuning in de computer programma’s waar huisartsen mee werken.
  In de toekomst wordt  de online inzage voor gemachtigden, ouders en wettelijke vertegenwoordigers geregeld via DigiD en een daaraan gekoppelde toegangsverleningsservice (TVS). Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarmee kunnen de ouderlijke machtigingen goed geregeld worden. Naar verwachting zal dit systeem op z’n vroegst in de loop van 2021 beschikbaar komen.